• NUTINI

    Јаткасти плодови и суви овошја, достапни во повеќе грамажи од 30-800g, пак. во вакуум или во регуларна фол

  • KIBELA

    Зачини, зрнест зеленчук и останати производи од традиционална програма во фолија со грамажа од 20 - 90

  • РЕФУСНИ ПРОИЗВОДИ

    Рефусни јаткасти производи, зачини како и суровини за слаткарска, пекарска и останатите гранки

ЧЕЗАКОМЕРЦ доо

Скопје

е приватна фамилијарна компанија, формирана во 1990 година во Скопје. Основна дејност на компанијата е трговија и производство со јаткасти плодови, сушени овошја, семиња, зачини, масти, масла, ароми како и суровини за кондиторска, пекарска индустрија, индустрија за пиво и сокови, месната индустрија.

Read more

Контакт

/

Contact us